Biroul nostru a fost infiintat prin asocierea executorilor judecatoresti Angheluta Lucian, Damian Stefan Leonid si Toma Dumitru Paul; cu sediul in Municipiul Iasi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Walter Maracineanu, parter, avand competenta de a efectua acte de executare silita in circumscriptia Curtii de Apel Iasi, respectiv in judetele Iasi si Vaslui.

Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientului cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti. Operativitatea, nivelul ridicat de cunostinte juridice si dinamismul sunt calitatile care ne recomanda. Principiile care stau la baza activitatii desfasurate de BEJA Angheluta si Asociatii sunt respectarea legii, onoarea, confidentialitatea, eficacitatea si celeritatea in solutionarea dosarelor. Baza materiala, experienta si competentele echipei noastre ne sustin demersurile necesare desfasurarii activitatii de recuperare creante, executare silita si consiliere in acest domeniu de activitate.

Potrivit legilor in vigoare, biroul nostru desfășoară următoarele categorii de activități:

  • punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executare silita mobiliară, imobiliară, popriri, evacuări, granițuiri, servituți, puneri in posesie, desființare de construcții, plantații, inventare, procese-verbale, incredințarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, etc)
  • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricarei creanțe;
  • aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;
  • constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă;
  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, dupa caz; confiscări;
  • consultații in legătură cu constituirea actelor execuționale;