Acte necesare – Executor Iasi

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR DE EXECUTARE :

  1. Titlul executoriu in Original.
  2. Daca cererea de executare mai sus mentionata este semnata de o alta persoana decat Creditorul (de ex.: avocat, mandatar, etc.), este necesar sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.
  3. Totodata, va putem pune la dispozitie un “formular tip” al acestei cereri.

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA UNEI NOTIFICARI :

  • Notificarea conceputa si redactata de dumneavoastra in 3 exemplare, semnate de dumneavoastra personal sau de avocat/mandatar.
  • Daca notificarea este semnata de avocat/mandatar, va trebui sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.
  • La cerere, notificarea poate fi conceputa si redactata de biroul nostru.