Atributii – Executor Judecatoresc Iasi

Competența teritorială a biroului B.E.J.A. Angheluta si Asociatii se întinde pe tot cuprinsul Curții de Apel Iași.

Potrivit legilor in vigoare, biroul nostru desfășoară următoarele categorii de activități:

  • punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executare silita mobiliară, imobiliară, popriri, evacuări, granițuiri, servituți, puneri in posesie, desființare de construcții, plantații, inventare, procese-verbale, incredințarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, etc)
  • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricarei creanțe;
  • aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;
  • constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă;
  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, dupa caz; confiscări;
  • consultații in legătură cu constituirea actelor execuționale;